หว่านปอเทือง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

หว่านปอเทือง ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคมของทุกปี

       วันที่ 11 ตุลาคม 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมกิจกรรม หว่านปอเทือง เดือนตุลาคม เพื่อออกดอก เดือนธันวาคม เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเทิดพระเกียรติพระวิริยะอุตสาหะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยมี นายณรงค์ ทองเหล่ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพัทลุง ร่วมกิจกรรม และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ณ. บริเวณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง