จัดประชุม(กลุ่มเตรียมความพร้อม)

จัดประชุม(กลุ่มเตรียมความพร้อม)

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมทั้งนายจีระพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดประชุม(กลุ่มเตรียมความพร้อม) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด