จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว โครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน

        วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้ด้านข้าว และบริการทางการเกษตรในโครงการเทศบาลเขาเจียกพบประชาชน มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500 ราย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเขาเจียก ตำบลเขาเจียก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง