ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้

ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้ และ ข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการดำเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคใต้ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง