งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

             วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางลักษณี มีธรรม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วย นายจรูญ เกราะแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนักเรียนโรงเรียน แป-ระ เหนือ มาร่วมศึกษาดูงานด้านข้าวเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดการทำนาข้าวในโรงเรียน  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ ณ ศพก.ท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล