ถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

ถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน

             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายจีรพัฒน์  จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมถ่ายทอดหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียน ตามโครงการโรงเรียนเพียงหลวงในทูลหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนเพียงหลวง 4 ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล