ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

        วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยนายจีระพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดเวทีชุมชน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ณ สหกรณ์การเกษตรอำเภอนาโยง จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอ นาโยง จังหวัด ตรัง