ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงาน

ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ดูงาน

         วันที่  8 กุมภาพันธ์ 2561  นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้แก่อาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เนื่องในโอกาสมาศึกษาขั้นตอนกระบวนการ การจัดการตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว มีผู้เข้าร่วมจำนวน 16 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง