ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP seed

ตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP seed

                  วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายปรินทร์ โกมลเสนาะ และนายนที บุญจันทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับคณะตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุราษฎร์ธานี ร่วมตรวจประเมินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP seed ณ ต.นาข้าวเสีย และ ต.นาพละ อ.นาโยง จ.ตรัง