ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย

                           วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางกัลยา สว่างอารมย์   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพัทลุง ณ พื้นที่หมู่ 10 ปากหวะ ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง