" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 "

" วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 " 

            วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด  เข้าร่วมพิธีถวายสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบรมนาถบพิตร เนื่องใน " วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 " โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง