จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและบรรยายให้ความรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560

จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและบรรยายให้ความรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 

วันที่15 กันยายน 2560นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นางสาวอุบลวรรณ ทองชั่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานและบรรยายให้ความรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี2560 โดยมีเกษตรเข้าร่วมประชุมจำนวน 50 ราย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง