จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

           วันที่ 12-15 กันยายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดเวทีเรียนรู้การผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ด้าน ICS และการผลิตข้าว ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่) มีผู้เข้าร่วมจำนวน 400 ราย  ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล,กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.แป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล และ กลุ่มนาแปลงใหญ่ ต.เกาะสุกร อ.ปะเหลียน จ.ตรัง