จัดกิจกรรมชาวนารุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา

จัดกิจกรรมชาวนารุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา 

                              วันที่ 3-4 สิงหาคม2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ,นายถาวร แก้วดุกนักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายณรงค์ นาคะสรรค์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดกิจกรรมชาวนารุ่นใหม่ ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชาวนา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 ราย ณ อ.นาโยง จ.ตรัง