พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

พิธีทำบุญครบรอบปีที่ 32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง 

                   วันที่  1 สิงหาคม  2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วย ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดพิธีทำบุญครบรอบปีที่ 32 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง