เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                วันที่ 24-26กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการและ นางสาวเสาวรินทร์  ยอดสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรเข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี นายโอวาท ยิ่งลาภ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ เป็นประธานในพิธี มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ทั่วประเทศเข้าร่วม จำนวน 110 ราย ณ โรงแรม เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา