จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี 2560 กิจกรรมย่อยศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี 2560 กิจกรรมย่อยศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน 

            วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนาปี 2560 กิจกรรมย่อยศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 100 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองเรี้ย ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง และ โรงเรียนบ้านทุ่งอิฐ ม.4 ตำบลย่านซื่อ อ.กันตัง จ.ตรัง