ร่วมอบรม หลักสูตร “ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา”

ร่วมอบรม หลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา” 

               วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นางสาวอุบลวรรณ  ทองชั่ง  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และ นายชิษณุพงศ์ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตร ร่วมอบรม หลักสูตร ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนาโดยใช้ Mobile Application รุ่นที่ 3 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว ณ โรงแรมกระบี่เฮอริเทจ จังหวัดกระบี่