ส่งมอบปัจจัยการผลิตและชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ

ส่งมอบปัจจัยการผลิตและชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ

                          วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ส่งมอบปัจจัยการผลิตและชุดนิทรรศการองค์ความรู้เรื่องข้าวแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริ จำนวน 7 โรงเรียน ณ พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล