ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560

ร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560

                  วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พุทธศักราช 2560 ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม และร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ณ วัดตำนาน  วัดประดู่ทอง และสำนักสงฆ์บ้านใหม่