โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 จ.ตรัง

โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 จ.ตรัง

                    วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดประชุมครั้งที่ 2 กิจกรรมการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ณ ศพก.บ้านนาโยงใต้ ต.นาโยง อ.นาโยง, ศพก.บ้านโคกสะบ้า ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง และ ศพก.อบต.นาวง อ.ห้วยห้อย จ.ตรัง