ประชุมข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

ประชุมข้าราชการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง

             วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมประชุมชี้แจงผลดำเนินงานของแต่ละกลุ่มฝ่าย เพื่อติดตามความก้าวหน้าการทำงานของแต่ละกลุ่มฝ่าย และนำมาปรับปรุงพัฒนาต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง