จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 

                 วันที่ 21-30  มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง  มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมหลักสูตรการผลิตข้าวตามหลักการ GAP ข้าว สำหรับเกษตรกรระบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าว ให้ได้มาตรฐาน (GAP) ณ พื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล