จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 บ้านนาโยงใต้ จ.ตรัง

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 บ้านนาโยงใต้ จ.ตรัง

            วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 40 คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านนาโยงใต้ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง