ติดตามโครงการ 5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตรัง

ติดตามโครงการ 5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ จ.ตรัง

                             วันที่ 16 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานชลประทานและสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรังร่วมประชุมติดตามโครงการ 5ประสานเกษตรทฤษฎีใหม่ และให้ความรู้การทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร ณ ศพก.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง