จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560

จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560

               วันที่ 15 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุกนักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดประชุมโครงการส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมจำนวน 28 คน ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านโคกสะบ้า ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง