งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 นาพละ จ.ตรัง

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 นาพละ จ.ตรัง

           วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560 สนับสนุนเกษตรกรให้มีองค์ความรู้เพื่อการวางแผนการผลิต และเข้าใจถึงปัจจัยการผลิต โดยมี นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีผู้เข้าร่วม กิจกรรมจำนวน 500 คน ณ บ้านนาน้อย ม.4 ต. นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง