จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา

จัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา

          วันที่ 14 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้นายสุธรรม มีพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมกับ นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุกนักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมจัดโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองกรค์ชาวนา กิจกรรม จัดเวทีสร้างกลุ่มส่งเสริมชาวนารุ่นใหม่ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง