ร่วมประจำร้านงานกาชาดของดีเมืองลุง ประจำปี 2560

ร่วมประจำร้านงานกาชาดของดีเมืองลุง ประจำปี 2560 

      วันที่ 12 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง มอบหมายให้ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดร่วมประจำร้านงานกาชาดของดีเมืองลุง ประจำปี 2560 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงาน ณ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง