วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคใต้

วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ภาคใต้

            วันที่ 5 มิถุนายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวในภาคใต้ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติภาคใต้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของรัชกาลที่ 8 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่ทรงให้ความสำคัญต่อกิจการด้านข้าวมาโดยตลอด โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ท่านดร.กฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว,ท่านนนทิชา  วรรณสว่าง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง ,ท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าวและท่านวิชาญ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการข้าวร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2,500 คน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง