ตรวจตัดสินคุณภาพแปลง

ตรวจตัดสินคุณภาพแปลง

           วันที่ 29-30 พฤษภาคม  2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการตรวจตัดสินคุณภาพแปลง ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 41 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2560 และ ตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข 49 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูแล้ง ปี 2560 ณ บ้านเขาพังไกร ต.เขาพังไกร,บ้านแหลม ต. แหลม อ.หัวไทร จ.นครศรีฯ และ บ้านท่ามะนาว ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง