ร่วมต้อนรับ ท่านรองกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว

ต้อนรับ ท่านรองกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว 

                     วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมต้อนรับ ท่านรองกฤษณพงศ์  ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าวและท่านไชยวัฒน์ วัฒนชัย ที่ปรึกษากรมการข้าว ในการตรวจเยี่ยม ติดตาม รับทราบประเด็นปัญหาอุปสรรค การปฏิบัติงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และเดินทางติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ “ 5 ประสาน สืบสานเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง” และเยี่ยมเกษตรกรในโครงการ ต.พญาขัน อ.เมือง จ.พัทลุง