จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขาวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP)

จัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขาวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) 

         วันที่ 24-28 เมษายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นางกุหลาบ สัจจะบุญทวี นักวิชาการเกษตรชำนาญการจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้การผลิตข้าว โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตขาวด้วยการปฏิบัติทางเกษตรที่ดีขั้นพื้นฐาน (Pre GAP) ณ ม.3 ม.4 ม. 6 ต.เขาขาว ม.2    ม. 3 ต.น้ำผุด อ.ละงู จ.สตูล