ติดตามตรวจวัดการเจริญเติบโต แปลงทดลองพันธุ์ข้าว กข 61

ติดตามตรวจวัดการเจริญเติบโต แปลงทดลองพันธุ์ข้าว กข 61

       วันที่ 21 เมษายน 2560 นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมติดตามตรวจวัดการเจริญเติบโต แปลงทดลองพันธุ์ข้าว กข 61 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง