ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ 2560

ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ 2560

         วันที่ 18 เมษายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อแสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือ แสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลณ ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง