ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ 

                 วันที่ 7 เมษายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ และร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง โดยมี ดร.ชิษณุชา  บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยม ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง