จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด

จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด 

         วันที่ 5 เมษายน 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชนระดับจังหวัด ภายใต้โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2560 โดยมี นายวิชาญ เที่ยงธรรม ที่ปรึกษากรมการข้าวมาเป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกร่วมประชุม 30 ราย ณ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง