ร่วมสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถณะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

ร่วมสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถณะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”

            วันที่ 22- 24 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมสัมมนา “การเสริมสร้างสมรรถณะด้านการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ”เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ กรุงเทพฯ