ประชุมเพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติระบบบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

ประชุมเพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติระบบบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์

                    วันที่ 23 มีนาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุงร่วมพบปะพูดคุยและเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและฝึกปฏิบัติระบบบริหารจัดการคลังเมล็ดพันธุ์ (Seed Inventory Management System : SIMS) แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 3ศูนย์ ภาคใต้ ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง