ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจาก อ.เชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ มาศึกษาดูงาน

ต้อนรับกลุ่มเกษตรกรจาก อ.เชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ มาศึกษาดูงาน

               วันที่ 17 มีนาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ได้มอบหมายให้ นายสนิท หนูพ่วง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่กลุ่มเกษตรกรจาก อ.เชียรใหญ่ ต.แม่เจ้าอยู่หัว อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 45 คน ที่มาศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง