ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการยุวชนชาวนา

ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการยุวชนชาวนา 

วันที่ 3 มีนาคม 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวแก่ผู้ปกครองและนักเรียนตามโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริเพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว วัฒนธรรม ประเพณีข้าว ณ โรงเรียนนาโยงวิทยาคม อ.นาโยง จ.ตรัง