ประชุมคณะกรรมการ Single Command

ประชุมคณะกรรมการ Single Command

     วันที่ 3 มีนาคม 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมประชุมคณะกรรมการ Single Command เพื่อสร้างการรับรู้และติดตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องศรีตรัง ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดตรัง