งานวันเก็บเกี่ยวข้าว สมโภชข้าว และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560

งานวันเก็บเกี่ยวข้าว สมโภชข้าว และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560 

            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง และ เทศบาลบริหารตำบลนาพละ ร่วมจัดงานวันเก็บเกี่ยวข้าว สมโภชข้าว และงานวันรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตข้าวนาแปลงใหญ่ ปี 2560 และนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร โดยมีนายศิริพัฒ พัฒนกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 1,000 ราย  ณ บ้านท่าข้าม หมู่ 6 ตำบลนาพละ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง