มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง

มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง

                วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายวินัย ชมพูแก้ว ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าวและนางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมส่งความห่วงใยจากกรมการข้าว มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดพัทลุง ตามโครงการสำรองเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ข้าวปทุมธานี 1 จำนวน 88,260 กิโลกรัม โดยมีนายภิรมย์ นิลทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธี มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน  741 ราย ณ ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน และตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง