กิจกรรมวิชาการ “เปิดบ้านรับน้อง”พัทลุงพิทยาคม

กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้องพัทลุงพิทยาคม

         วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็กนักเรียน กิจกรรมวิชาการ เปิดบ้านรับน้องพัทลุงพิทยาคม ปีการศึกษา 2559 โดยมีนายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานในพิธี มีผู้ร่วมกิจกรรม 1,500 คน  ณ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง