ร่วมเกี่ยวข้าวเล็บนกปัตตานีและมอบเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนโคกชะแง้

 ร่วมเกี่ยวข้าวเล็บนกปัตตานีและมอบเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนโคกชะแง้

             วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นายสนิท หนูพ่วง  นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมเกี่ยวข้าวเล็บนกปัตตานีและมอบเครื่องสีข้าวให้กับโรงเรียนโคกชะแง้ ในโครงการยุวชนชาวนา ภายใต้โครงการพระราชดำริเพื่อสืบสานประเพณีการทำนา การเก็บข้าวของท้องถิ่น ณ แปลงนาข้าวโรงเรียนโคกชะแง้ ต.นาบินหลา อ.เมือง จ.ตรัง