“อกม. รวมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้”

อกม. รวมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้” 

               วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมงานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ประจำปี 2560 อกม. รวมน้ำใจ ฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยภาคใต้และจัดนิทรรศการแจกจ่ายแผ่นพับความรู้แก่เกษตรกรผู้สนใจ พร้อมพบปะพูดคุยและร่วมมอบถุงยังชีพให้เกษตรกรเพื่อเป็นกำลังใจ โดยมีนายสงกรานต์ ภักดีคง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด อ.ระโนด จ.สงขลา