ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงฯ และประชุมจัดชื้อคืนข้าวเฉี้ยงและข้าวสังหยด

ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงฯ และประชุมจัดชื้อคืนข้าวเฉี้ยงและข้าวสังหยด 

       วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายณรงค์ นาคะสรรค์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายถาวร แก้วดุก  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง ร่วมติดตามสถานการณ์แปลงฯ และประชุมจัดชื้อคืนข้าวเฉี้ยงและข้าวสังหยด ณ กลุ่มบ้านค่ายไทย ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง