กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ครั้งที่ 2

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ครั้งที่ 2 

วันที่ 7 และ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นายจีรพัฒน์ จูดคง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติเกษตรที่ดี (GAP Seed) ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาข้าวเสีย ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง  และ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาพละ ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง