เก็บข้าวเล็บนกปัตตานี ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

เก็บข้าวเล็บนกปัตตานี ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ

         วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นางจำเนียร เจียมสวัสดิ์ ผู้อำนวยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างในสังกัด พร้อมใจกันเก็บข้าวเล็บนกปัตตานี ภายใต้โครงการเศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเพื่อรวมพลังทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพัทลุง